Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

13. 11. 2018 – Zimní škola CVNS 2019 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru?

Ve dnech 4. – 6. února 2019 se na zámku Křtiny uskuteční Zimní škola CVNS 2019 určená studentům bakalářských a magisterských programů vysokých škol.

Přihlašování je možné do 20. ledna 2019 přes online formulář zde: https://bit.ly/2POnD0z

Předběžný program akce a pozvánku najdete zde: https://bit.ly/2TBsC2R

30. 10. 2018 – CVNS uspělo se dvěma návrhy projektů v rámci programu ÉTA TAČR

⏺️Technologická agentura ČR ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA a již rozhodla o poskytnutí podpory.

⏺️CVNS uspělo s návrhem projektu „Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti“, jehož hlavní řešitelkou je Ing. Marie Hladká, Ph.D.

⏺️V roli spoluřešitele se budeme podílet na projektu „Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschop­nosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby“ Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (FEK ZČU), které bychom tímto rádi pogratulovali

9. 10. 2018 – Zimní škola CVNS 2019

V současné době pro Vás připravujeme další Zimní školu, která se uskuteční v termínu 4. – 6. února 2019 ve Křtinách. Brzy přineseme bližší informace!

1. 2. 2018 – Nové publikace CVNS

Na našem webu jsme zveřejnili nové články a studie

28. 1. 2018 – Projekt Interaktivní mapa neziskového sektoru je v plném proudu

Odborníci z Centra pro výzkum neziskového sektoru od dubna loňského roku pracují na projektu Interaktivní mapa neziskového sektoru.

O projektu hovoří jeho hlavní řešitelka Marie Hladká v článku z lednového vydání měsíčníku Masarykovy univerzity.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko