Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

3. 1. 2014 – Nový vědecko-výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou ČR

CVNS společně s kolegy z Katedry veřejné ekonomie ESF MU rozjiždí nový vědecko-výzkumný projekt „Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí“. Tento projekt získal podporu Grantové agentury ČR. Hlavním řešitelem je doc. Jiří Špalek.

2. 1. 2014 – Konzultace k výzkumné a věděcké práci

I nadále můžete konzultovat své práce zaměřené na občanskou společnost a neziskový sektor s odborníky sociologie, politologie, ekonomie, práva a historie. Více zde.

4. 12. 2013 – Průběžná zpráva o hodnotě dobrovolnictví ADRA ČR

Zprávu pro českou neziskovou organizaci ADRA ČR o hodnotě dobrovolnictví naleznete zde.

Dokument zveřejňujeme k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví. Jedná se o pracovní verzi, která zatím neprošla připomínkovým řízením. Finální verze bude k dispozici v nadcházejícím ro­ce.

21. 11. 2013 – Zimní škola neziskových studií 2014 (6. – 8. ledna 2014 ve Křtinách)

Aktualizované a doplněné informace o Zimní škole neziskových studií 2014, kterou pořádáme ve spolupráci s Katedrou veřejné ekonomie ESF MU, naleznete zde

25. 10. 2013 – Zimní škola neziskových studií

Dovolujeme si vás pozvat na Zimní školu neziskových studií, která je určena studentům graduálních programů všech brněnských vysokých škol.

Bližší informace a online registrační formulář naleznete zde

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko