Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

10. 5. 2011 – Nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihomoravském kra­ji

Vypracováváme pro Jihomoravský krajský úřad „Analýzu neformálního vzdělávání v nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji“. Cílem analýzy je zmapování neformálního vzdělávání dětí a mládeže prováděného nestátními neziskovými organizacemi a zjištění potřeb nestátních neziskových organizací poskytujících tyto služby na území Jihomoravského kra­je.

28. 4. 2011 – Jarní vzdělávací kurz 2011 ukončen

V dubnu 2011 se konal Jarní vzdělávací kurz, který představil pohledy čtyř konstitutivních oborů na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru a seznámil posluchače s hlavními teoriemi, poznatky a směry bádání. Jak to vypadalo zjistíte na facebook stránce Poznáváme neziskový sektor.© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko