Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

1. 8. 2014 – Prohlédněte si seznamy zdrojů dat a odborné literatury o neziskovém sektoru v zemích Visegrádu

Maecenata Institut, hlavní koordinátor projektu „25 Years After – Mapping Civil Society in the Visegrád Four“ právě zveřejnil první výstup projektu, publikaci pod názvem Civil Society in the ‘Visegrád Four’: Data and Literature in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Publikace nabízí komentovaný seznam zdrojů dat a vybrané literatury o občanské společnosti a neziskovém sektoru, doplněný o seznam center výzkumu neziskové problematiky, v zemích Visegrádu. Českou část zpracovali Miroslav Pospíšil, Jiří Navrátil a Jakub Pejcal. Projekt „25 Years After – Mapping Civil Society in the Visegrád Four“ je tak ukončen.

16. 7. 2014 – Zajímá Vás, v čem spočívají hlavní problémy současné české občanské společnosti při obhajobě různých zájmů nebo hodnot?

Jiří Navrátil a Miroslav Pospíšil vydali odbornou elektronickou publikaci Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. CVNS doporučuje: Nenechte si ujít, rozhodně patří do Vaší knihovny!

26. 5. 2014 – Přečtěte si finální zprávu o hodnotě dobrovolnictví

Finální zprávu pro českou neziskovou organizaci ADRA ČR o hodnotě dobrovolnictví naleznete zde.

19. 5. 2014 – Výstupy ze semináře „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU“

Tiskovou zprávu ze semináře „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU“ kterou pořádala Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s CNVS si můžete přečíst zde. Přiloženy jsou i prezentace jednotlivých příspěvků.

9. 5. 2014 – Projekt ITSSOIN je na internetu

Projekt ITSSOIN (Impact of the Third Sector as SOcial INnovation), do kterého je CVNS zapojeno, spustil webový portál. Ten je dostupný na: http://itssoin.eu/.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »


© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko