Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

4. 3. 2014 – CVNS slaví úspěch svého kolegy

Vladimír Hyánek úspěšně ukončil habilitační řízení. Gratulujeme.

8. 1. 2014 – CVNS vypracovalo pro RVNNO Rozbor financování NNO za rok 2012

Vláda ČR vzala svým usnesením č. 30 ze dne 8. ledna 2014 na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012, který na základě zakázky Úřadu vlády vypracovalo CVNS.

3. 1. 2014 – Nový vědecko-výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou ČR

CVNS společně s kolegy z Katedry veřejné ekonomie ESF MU rozjiždí nový vědecko-výzkumný projekt „Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí“. Tento projekt získal podporu Grantové agentury ČR. Hlavním řešitelem je doc. Jiří Špalek.

2. 1. 2014 – Konzultace k výzkumné a věděcké práci

I nadále můžete konzultovat své práce zaměřené na občanskou společnost a neziskový sektor s odborníky sociologie, politologie, ekonomie, práva a historie. Více zde.

4. 12. 2013 – Průběžná zpráva o hodnotě dobrovolnictví ADRA ČR

Zprávu pro českou neziskovou organizaci ADRA ČR o hodnotě dobrovolnictví naleznete zde.

Dokument zveřejňujeme k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví. Jedná se o pracovní verzi, která zatím neprošla připomínkovým řízením. Finální verze bude k dispozici v nadcházejícím ro­ce.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »


© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko