Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Kurzy a semináře

Uskutečněné:

Letní škola CVNS 2010 – Současná témata ve studiu neziskového sektoru a občanské společnosti.

Na přelomu srpna a září 2010 proběhla v Telči Letní škola CVNS, určena studentům doktorských studijních programů, které spojuje společenskovědní zaměření a zájem o problematiku neziskového sektoru a občanské společnosti.

Letní škola byla koncipována jako týden soustředěné společné práce akademických kolegů, doktorandů a vysokoškolských odborníků.

Součástí letní školy byly přednášky předních odborníků (Helmut K. Anheier, Manuela Caiani, Thomas von Hippel) diskuse nad současnými tématy výzkumu a studia neziskového sektoru a občanské společnosti a především rozprava nad disertačními či odbornými pracemi účastníků.

Fotogalerie z Letní školy CVNS 2010

Nahlédněte:

Zveme Vás:

V současné době pro Vás připravujeme další akci, již brzy se zde dovíte víc!


Uskutečněné:

Zimní škola CVNS 2019 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Zimní škola neziskových studií 2018 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Zimní škola neziskových studií 2017 / Zimní škola neziskových studií 2016 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Vzdělávací kurz CVNS 2015 / Zimní škola neziskových studií 2015 / Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie / Vzdělávací kurz CVNS 2014 / Zimní škola neziskových studií 2014 / Vzdělávací kurz CVNS 2013 / Jarní vzdělávací kurz 2012 / PODZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ 2011 / LETNÍ ŠKOLA CVNS 2011 / Jarní vzdělávací kurz 2011 / Podzimní vzdělávací kurz 2010 / Letní škola CVNS 2010 / Jarní vzdělávací kurz 2010

© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko