Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Kurzy a semináře

Uskutečněné:

Vzdělávací kurz CVNS 2015

V současné době pro Vás připravujeme Vzdělávací kurz CVNS 2015 OBČANSKÁ SPOLEČNOST V MULTIDISCIP­LINÁRNÍ PERSPEKTIVĚ, který se uskuteční v dubnu.

Můžete se těšit na tyto semináře:

10. 4. Právní rámec pro neziskový sektor a občanskou společnost

11. 4. Občanská společnost v historicko-filozofických souvislostech

17. 4. Ekonomické pojetí neziskového sektoru a neziskových organizací

18. 4. Teorie občanské společnosti, sociálních hnutí a politické mobilizace

Pozvánka

Přihlašujte se do 23. března prostřednictvím formuláře

Zveme Vás:

V současné době pro Vás připravujeme další akci, již brzy se zde dovíte víc!


Uskutečněné:

Zimní škola CVNS 2019 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Zimní škola neziskových studií 2018 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Zimní škola neziskových studií 2017 / Zimní škola neziskových studií 2016 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Vzdělávací kurz CVNS 2015 / Zimní škola neziskových studií 2015 / Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie / Vzdělávací kurz CVNS 2014 / Zimní škola neziskových studií 2014 / Vzdělávací kurz CVNS 2013 / Jarní vzdělávací kurz 2012 / PODZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ 2011 / LETNÍ ŠKOLA CVNS 2011 / Jarní vzdělávací kurz 2011 / Podzimní vzdělávací kurz 2010 / Letní škola CVNS 2010 / Jarní vzdělávací kurz 2010

© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko