Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Kurzy a semináře

Uskutečněné:

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2011 – OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT, FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST

Druhý ročník Letní školy CVNS proběhl v Telči ve dnech 28. 8. – 2. 9. 2011.

Letní škola byla zejména určena studentům doktorských studijních programů, které spojuje společenskovědní zaměření a zájem o problematiku neziskového sektoru a občanské společnosti.

Součástí letní školy byly přednášky předních odborníků, diskuse nad vybranými tématy a rozprava nad disertačními či odbornými pracemi účastníků.

Lektoři: Ondřej Císař (Brno), Adam Fagan (Londýn), Elena Mannová (Bratislava), Wino van Veen (Amsterdam).

jaké to tam bylo můžete vidět v sekci Fotogalerie nebo na našich facebook stránkách Poznáváme neziskový sektor

Nahlédněte:

Zveme Vás:

V současné době pro Vás připravujeme další akci, již brzy se zde dovíte víc!


Uskutečněné:

Zimní škola CVNS 2019 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Zimní škola neziskových studií 2018 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Zimní škola neziskových studií 2017 / Zimní škola neziskových studií 2016 – Jak psát nejen o neziskovém sektoru? / Vzdělávací kurz CVNS 2015 / Zimní škola neziskových studií 2015 / Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie / Vzdělávací kurz CVNS 2014 / Zimní škola neziskových studií 2014 / Vzdělávací kurz CVNS 2013 / Jarní vzdělávací kurz 2012 / PODZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ 2011 / LETNÍ ŠKOLA CVNS 2011 / Jarní vzdělávací kurz 2011 / Podzimní vzdělávací kurz 2010 / Letní škola CVNS 2010 / Jarní vzdělávací kurz 2010

© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko