Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Lidé

Simona Škarabelová

financování organizací neziskového sektoru, marketing a PR organizací neziskového sektoru, management organizací neziskového sektoru, fundraising organizací neziskového sektoru, partnerství veřejné správy a neziskových organizací a neziskové organizace v kultuře

Kontakt: simona@econ.muni.cz
Životopis a publikace: http://is.muni.cz/zivotopisy/cv.pl?uco=7274;lang=


Lidé v CVNS

Zuzana Arnerová / Marie Hladká / Vladimír Hyánek / Jiří Navrátil / Jakub Pejcal / Miroslav Pospíšil / Zuzana Prouzová / Simona Škarabelová / Kateřina Almani Tůmová / Marek Vyskočil

Konzultanti a spolupracující osoby

Jaroslav Benák / Ondřej Císař / Lukáš Fasora / Milan Hrubeš / Táňa Klementová / Denisa Nečasová / Kateřina Ronovská / Tomáš Rosenmayer / Martin Škop /© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko