Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Dárci a partneři

 • ASO – Austrian Science and Research Liason Office
 • Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Austria
 • Center for Civil Society, University of California, Los Angeles, USA
 • Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA
 • Centrum für soziale Investitionen und Innovationen, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Německo
 • Civil Európa Egyesület, Budapešť, Maďarsko
 • CIVITALIS, Hungary
 • Český statistický úřad, Praha, Brno
 • Fórum dárců, Praha
 • Grantová agentura České republiky
 • Charles Stewart Mott Foundation
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Nadace Partnerství, Brno
 • NPO-Forschunsinstitut, Wirtschaftuni­versität Wien
 • Partnerství, o.p.s, Brno
 • Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Praha
 • Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě prostřednictvím Nadace VIA
 • The Embassy of The United States of America in Prague
 • Vzdělávací nadace Jana Husa


© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko