Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Historie CVNS

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vzniklo v roce 2003 jako reakce na potřebu informací o neziskových organizacích. Centrum společně zřídily a v letech 2003–2006 společně provozovaly Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně a občanské sdružení Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti), jehož roli v roce 2006 převzala Společnost pro studium neziskového sektoru, o.s. Od roku 2012 je CVNS výzkumným centrem Masarykovy university se sídlem na Ekonomicko-správní fakultě.

Důležitá data:

2002

Trialog (vedoucí projektu Miroslav Pospíšil) zahajuje práce na založení analytického pracoviště, které by se trvale a systematicky zabývalo problematikou neziskového sektoru.

2003

Trialog uzavírá dohodu s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy university (ESF MU) v Brně o založení společného pracoviště pod názvem Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS).

2006

Po třech letech úspěšné činnosti se zřizovatelé rozhodují CVNS osamostatnit. Zástupci zřizovatelů, pracovníci a spolupracovníci CVNS společně s dalšími zájemci zakládají občanské sdružení Společnost pro studium neziskového sektoru (SSNS), které přebírá provozování CVNS od Trialogu a buduje z něj svůj výzkumný institut. CVNS přitom zůstává společným pracovištěm SSNS a ESF MU.

2009

Dosavadní partnerství s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy university se rozšiřuje o další tři fakulty MU (filosofickou, právnickou a fakultu sociálních studií), do práce týmu CVNS se zapojují odborníci z nových oborů (historie, sociologie, politologie, občanského práva a teorie práva) a činnost centra obohacují vzdělávací programy pro studenty doktorských studijních programů.

2012

Centrum se stěhuje na Masarykovu universitu. Pod záštitou Katedry veřejné ekonomie se CVNS ustavuje jako interdisciplinární centrum výzkumu sdružující vědecké pracovníky čtyř fakult Masarykovy university: ekonomicko-správní, filosofické, právnické a fakulty sociálních studií.© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko