Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Poslání CVNS

Centrum pro výzkum neziskového sektoru se profiluje jako interdisciplinární centrum výzkumu a studia neziskového sektoru a občanské společnosti, místo dialogu teorie s praxí a vzdělávací pracoviště zaměřené na další vzdělávání studentů a mladých vědeckých pracovníků. CVNS sídlí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a slouží jako platforma interdisciplinární spolupráce výzkumných pracovníků čtyř fakult university: ekonomicko-správní, filosofické, právnické a fakulty sociálních studií.

Ke splnění svého poslání CVNS:

  • zkoumá stav a rozvoj neziskového sektoru a občanské společnosti,
  • zpracovává výsledky vědeckého výzkumu a zprostředkovává je zájemcům prostřednictvím publikační činnosti a pořádáním konferencí a seminářů,
  • zpracovává expertní stanoviska, diskusní dokumenty a strategické návrhy pro veřejnou a politickou debatu o neziskovém sektoru a občanské společnosti,
  • provádí nejen vlastní výzkumnou a analytickou činnost, ale také přijímá zakázky od veřejných, podnikatelských a neziskových institucí,
  • zapojuje do svých výzkumných aktivit studenty magisterských a doktorských studijních programů a začínající vědce,
  • nabízí studijní podporu a výukové programy studentům a mladým vědeckým pracovníkům,
  • spolupracuje se stejnými a obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí.


© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko