Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje — Cíle projektu

V zahraničí je osvědčenou praxí provádět multidisciplinární výzkum na společném pracovišti a v týmu, v němž jsou zastoupeni odborníci napříč celým spektrem sociálních věd. Tato podoba výzkumu je ve světě intenzivně rozvíjena již několik desetiletí, v České republice je ve svých počátcích.

Systematickým zkoumáním ekonomického chování a hospodářského významu neziskových organizací v České republice se od roku 2003 zabývá Centrum pro výzkum neziskového sektoru (dále CVNS). Na jednotlivých pracovištích Masarykovy univerzity je pak například zkoumán sociologický, antropologický, politologický, historický, ekonomický či právní aspekt této problematiky. Celistvý pohled na občanskou společnost a neziskový sektor pak může poskytnout jejich propojení a interakce mezi jednotlivými pracovišti.

Vize takovéto spolupráce dala vzniknout projektovému partnerství Společnosti pro studium neziskového sektoru a jeho již výše zmíněného výzkumného pracoviště CVNS a čtyř fakult Masarykovy univerzity:

Jejich společný projekt byl pojmenován „Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje“ a je zaměřen na rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu občanské společnosti a neziskového sektoru.

Jeho hlavním cílem je vytvořit, stmelit a odborně posílit komunitu výzkumných a akademických pracovníků, kteří se zabývají tématem občanské společnosti a neziskového sektoru.

Projekt usiluje o maximální rozvoj lidského potenciálu CVNS, MU i dalších českých akademických a vědeckých pracovišť pomocí následujících vzdělávacích aktivit:

 • individuální a kolektivní kurzy a semináře
 • expertní konzultace pro studenty
 • zapojení studentů do výzkumu
 • letní školy
 • konference

Vzdělávací aktivity jsou určeny především:

 • studentům magisterských studijních programů zabývající se tématem občanské společnosti a neziskového sektoru*
 • studentům doktorských studijních programů zabývající se tématem občanské společnosti a neziskového sektoru*
 • akademickým a výzkumným pracovníkům*
 • výzkumným pracovníkům CVNS

*Vzhledem k charakteru evropského projektu nelze podpořit studenty, akademické pracovníky a výzkumné pracovníky z pražských univerzit, vysokých škol a institucí.

V rámci projektových aktivit je také vytvářen a zpřístupňován Znalostní portál CVNS. Znalostní portál CVNS funguje jako podpora a zázemí výzkumné komunity. Poskytuje jí:

 • nejaktuálnější informace o výzkumu v oblasti občanské společnosti a neziskového sektoru (např. nové publikace, události v odborné komunitě apod.)
 • příležitost ke sdílení informací (např. výsledky výzkumů, analýz apod.)
 • přístup k informačním zdrojům (např. integrovaný katalog odborné knihovny CVNS)
 • prostor pro virtuální spolupráci, komunikaci, navázání nových kontaktů.

„Věříme, že kombinace výše uvedených projektových aktivit povede k ustanovení multidiscipli­nárního centra pro výzkum neziskového sektoru na MU. Takové pracoviště by bylo první svého druhu nejen v ČR, ale i ve střední a východní Evropě.“

© 1. 7. 2009 - 29. 6. 2012 CVNS a SSNS
Projekt Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky