Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje — Partneři a dárci

Partneři

Tříletý rozvojový projekt je společným počinem Společnosti pro studium neziskového sektoru, o.s. a Masarykovy univerzity.

Projektové partnerství se týká těchto pracovišť:

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (SSNS)
Historický ústav, Filozofická fakulta MU
Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU
Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta MU
Dárci

Projekt „Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje“ získal podporu z programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

© 1. 7. 2009 - 29. 6. 2012 CVNS a SSNS
Projekt Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky