Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje — Konzultace

Zájemci o konzultace se mohou obrátit přímo na vybraného odborníka.

Jaroslav Benák právní regulace občanských sdružení, právo na přístup k soudu
Ondřej Císař politická mobilizace, sociální hnutí, transnacionální spolupráce, evropeizace
Lukáš Fasora vývoj občanské společnosti v 19. století, vzájemné vztahy dělnicta a měšťanstva v moderní éře, otázka sociální mobility a dějin vzdělávání
Marie Hladká dárcovství a dobrovolnictví, účetní a daňová specifika neziskových organizací, finanční řízení a rozpočetnictví v neziskových organizacích, financování neziskových organizací
Vladimír Hyánek teorie neziskového sektoru, veřejné služby
Milan Hrubeš občanská společnost, politická mobilizace, sociální hnutí
Táňa Klementová církve a náboženské organizace v občanském sektoru, křesťanské spolky v 19. a 20. století, židovské náboženské obce a židovské spolky v 19. a 20. století
Jiří Navrátil kolektivní jednání, politický protest, politická a sociální teorie
Denisa Nečasová soudobé dějiny, gender history, kulturní historie
Miroslav Pospíšil třetí sektor a společnost, funkce třetího sektoru, prostředí pro činnost třetího sektoru, třetí sektor v mezinárodním srovnání, filantropie a nadace
Zuzana Prouzová Vztah stát a neziskový sektor včetně financování, marketing, PR a fundraising organizací neziskového sektoru, výzkumy neziskového sektoru v ČR a zahraničí, satelitní účet neziskových institucí
Kateřina Ronovská občanské právo, právo neziskových organizací – spolkové a nadační právo, nadační právo v evropském kontextu
Simona Škarabe­lová     financování organizací neziskového sektoru, marketing a PR organizací neziskového sektoru, management organizací neziskového sektoru, fundraising organizací neziskového sektoru, partnerství veřejné správy a neziskových organizací a neziskové organizace v kultuře
Martin Škop teorie práva, sociologie práva, právní metodologie, obecné trendy neziskového sektoru v právu a právní vědě
© 1. 7. 2009 - 29. 6. 2012 CVNS a SSNS
Projekt Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky