Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje — Znalostní portál

Znalostní portál CVNS funguje jako podpora a zázemí výzkumné komunity. Poskytuje jí:

  • nejaktuálnější informace o výzkumu v oblasti občanské společnosti a neziskového sektoru (např. nové publikace, události v odborné komunitě apod.)
  • příležitost ke sdílení informací (např. výsledky výzkumů, analýz apod.)
  • přístup k informačním zdrojům (např. integrovaný katalog odborné knihovny CVNS)
  • prostor pro virtuální spolupráci, komunikaci, navázání nových kontaktů.


 


Znalostní portál CVNS slouží výzkumné komunitě. Přístup je autorizován. Chcete-li získat přihlašovací údaje, kontaktujte nás. Budou Vám poskytnuty na základě posouzení stupně Vašeho uživatelského oprávnění.

© 1. 7. 2009 - 29. 6. 2012 CVNS a SSNS
Projekt Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky