Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Dostupnost a kvalita dat o NO
(Accessibility and Quality of Data on NPO)

Při mapování neziskového sektoru se potvrdily původní předpoklady nejen o neúplnosti a nepřesnosti veřejně dostupných dat o neziskových organizacích, ale také o vzájemné nesrovnatelnosti a nesystematičnosti jejich zjišťování a administrace. Proto se CVNS rozhodlo dlohodobě zkoumat veřejně dostupné zdroje dat o neziskových organizacích a zhodnotit jejich kvalitu pro účely budoucích výzkumů, analýz, úvah a činů.

Těmito  veřejně dostupnými zdroji dat jsou například: veřejné rejstříky, seznamy a registry (neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb); vládní statistiky (odvětvové, organizační, roční národní účty a satelitní účet neziskových institucí); informační systémy veřejné správy k veřejných financím (veřejné zakázky, dotace,…); adresáře (neziskových institucí, odvětví) a další…

 

Kontakt: Zuzana Prouzová© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko