Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Vytvoření Satelitního účtu neziskových institucí
(Implementation of the Satellite Account of NPI)

Satelitní účet neziskových institucí

Satelitní účet neziskových institucí poskytuje informace o neziskových institucích, tj. jednotkách vytvořených za účelem výroby výrobků a poskytování služeb, ale zároveň jejich statusy nedovolují, aby tato produkce byla pro jednotky, které je založily, řídí nebo financují, zdrojem příjmů, zisku nebo finančních výnosů.

Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za všechny neziskové instituce sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, avšak dosavadní struktura národních účtů je nezachycuje či neprezentuje – například imputovanou hodnotu práce dobrovolníků, či netržní produkci tržních neziskových organizací. Satelitní účet tak překonává hlavní nedostatek dosavadního způsobu sestavování národních účtů, při němž jsou údaje o neziskových organizacích zařazovány do ekonomických statistik ostatních institucionálních sektorů, v nichž se pak celkový obraz neziskového sektoru ztrácí.

Díky rozhodnutí Českého statistického úřadu je Satelitní účet neziskových institucí sestavován a publikován i v České republice.

Role CVNS je:

  1. spolupracovat na metodice sestavování SÚNI v ČR
  2. vysvětlovat účel SÚNI cílovým skupinám;
  3. propagovat jeho výsledky;
  4. lobovat za jeho zavedení a existenci v ČR;
  5. vytvořit příznivé prostředí a zorganizovat platformu pro spolupráci zainteresovaných stran s ČSÚ tak, aby se procesu tvorby SÚNI mohly účinně účastnit zástupci budoucích uživatelů, tj. především představitelé neziskového sektoru a veřejné správy, a aby vytvořený satelitní účet sloužil jejich potřebám.

Neziskový sektor v ČR

Struktura produkce českého neziskového sektoru v roce 2012

Podíl českého neziskového sektoru na HDP

Zaměstnanost v českém neziskovém sektoru podle odvětví v roce 2012

Podíl českeho neziskového sektoru na zaměstnanosti ČR

Platy v českém neziskovém sektoru

Kontakt: Zuzana Prouzová© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko