Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika nadačních subjektů
(Economics of Foundation-Like Organisations)

I když jsou nadační subjekty ze všech typů neziskových organizací v České republice nejčastějším objektem výzkumů a odborných článků obecně, jedná se dosud o výzkum nesystematický a většinou účelový. Nadační subjekty si přitom zaslouží větší pozornost a to nejen díky tomu, že se jedná o jediný právní typ, který nesdružuje osoby, nýbrž majetek, ale také proto, že jsou významnými poskytovateli finančních prostředků pro veřejně prospěšné účely.

Cíle

  • Prozkoumat zdroje dat o nadacích a nadačních fondech.
  • Provést základní empirický výzkum nadačních subjektů v ČR.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.
  • Navrhnout systém trvalého sběru a analýzy dat.
  • Identifikovat problémové oblasti a iniciovat o nich odbornou a veřejně politickou diskusi.

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer

 © 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko