Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika obecně prospěšných společností
(Economics of Public-Benefit Companies)

Ze všech typů neziskových organizací existuje o ekonomice obecně prospěšných společností asi nejvíce údajů, protože Český statistický úřad provedl v letech 2001 a 2002 samostatná statistická zjišťování tohoto právního typu. Tyto údaje však nejsou konfrontovány s vykonávanými činnosti obecně prospěšných společností, což je pro tento právní typ, charakteristický poskytováním obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, důležité.

Cíle

  • Prozkoumat zdroje dat o obecně prospěšných společnostech.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.
  • Navrhnout systém trvalého sběru a analýzy dat.
  • Identifikovat problémové oblasti a iniciovat o nich odbornou a veřejně politickou diskusi.

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko