Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika politických stran a hnutí
(Economics of Political Parties and Movements)

Politické strany a hnutí jsou neustále v zorném poli zájmu široké veřejnosti a je o nich známo poměrně dost informací, především prostřednictvím médií. I když politické strany a hnutí mají povinnost předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu, údaje zveřejňované médii bývají kusé a týkají se jen nejznámější politických subjektů. CVNS se rozhodlo sebrat všechny dostupné údaje a vytvořit hlubší analýzu hospodaření politických stran a hnutí.

Cíle

  • Prozkoumat zdroje dat o politických stranách a hnutích.
  • Povést základní empirický výzkum politických stran a hnutí.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.
  • Vtvořit časovou řadu ze základních ekonomických ukazatelů politických stran a hnutí.
  • Navrhnout systém trvalého sběru dat o politických stranách a hnutích.
  • Identifikovat problémové oblasti a iniciovat o nich odbornou a veřejně politickou diskusi.

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko