Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika církví a náboženských společností
(Economics of Churches and Religious Org.)

Církve a náboženské společnosti a jimi zakládané církevní právnické osoby tvoří svébytný segment neziskového sektoru, o němž zatím nebylo publikováno mnoho ekonomických údajů.
Při přípravě druhé fáze projektu jsme zjistili, že provést zmapování tohoto segmentu neziskového sektoru by bylo nad možnosti našeho pracoviště. Naštěstí Český statistický úřad při statistickém zjišťování neziskových organizací za rok 2004 zvýšil výběrový soubor a tím i rozsah údajů za církevní organizace. Výstupem výzkumného projektu Ekonomika církví a náboženských společností bude zpracování a analýza údajů, které zveřejňuje Český statistický úřad.

Cíle

  • Prozkoumat zdroje dat o církvích a náboženských společnostech.
  • Provést výzkumnou sondu do ekonomiky církevních organizací.
  • Publikovat výsledky výzkumné sondy.
  • Na základě zjištěných informací vypracovat metodiku zmapování ekonomiky církevních organizací.
  • Zpracovat a analyzovat údaje z Českého statistického ú­řadu.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.
  • Identifikovat problémové oblasti a iniciovat o nich odbornou a veřejně politickou diskusi.

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko