Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika občanských sdružení
(Economics of Associations)

Občanská sdružení jsou nejpočetnějším a nejvýznamnějším typem neziskové organizace v České republice. Možná právě proto toho o jejich hospodaření víme úplně nejméně. Provést zmapování tohoto obrovského segmentu neziskového sektoru by bylo nad možnosti našeho pracoviště. Naštěstí Český statistický úřad při statistickém zjišťování neziskových organizací za rok 2004 zvýšil výběrový soubor a tím i rozsah údajů za občanská sdružení a jejich organizační složky. Výstupem výzkumného projektu Ekonomika občanských sdružení bude zpracování a analýza údajů, které zveřejňuje Český statistický úřad.

Cíle

  • Zpracovat a analyzovat údaje z Českého statistického ú­řadu.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.
  • Identifikovat problémové oblasti a iniciovat o nich odbornou a veřejně politickou diskusi.

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko