Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika NO v oblasti vzdělávání
(Economics of Educational Nonprofit Org.)

Neziskové organizace mohou hrát různé role: poskytují veřejné služby, významným způsobem podporují veřejně prospěšné činnosti a zájmy nebo hájí a rozvíjí zájmy svých členů, a to v různých oblastech. CVNS ve spolupráci s Katedrou veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university se rozhodlo provést výzkumný projekt \„Neziskové organizace v oblasti vzdělávání\“ jehož cílem je snaha nejen o zmapování činností a hospodaření neziskových organizací, ale i o vymezení jejich role v oblasti vzdělávání. Projekt tak plynule navazuje na dlouhodobý výzkumný úkol CVNS, který probíhal v minulých třech letech a který mapoval neziskový sektor v České republice po jednotlivých právních formách.

Cíle

  • Prozkoumat zdroje dat o neziskových organizací činných v oblasti vzdělávání.
  • Provést základní empirický ekonomický výzkum neziskových organizací činných v oblasti vzdělávání v Jihomoravském kra­ji.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.

 

Kontakt: Zuzana Prouzová© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko