Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů
(Analysis of NPOs Funding from Public Budgets)

CVNS od roku 2005 vypracovává na základě zakázky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vládní dokument “Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů”.

Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů mají za cíl sledovat objem všech poskytnutých dotací NNO (občanským sdružením, účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům) ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů, z rozpočtů obcí a také ze státních mimorozpočtových fon­dů.

Rozbory za jednotlivé roky publikuje Rady vlády pro nestátní neziskové organizace na webových stránkách Vlády ČR.

 

Kontakt: Zuzana Prouzová© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko