Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Podíl NO na zabezpečování veřejných služeb
(The Share of NPO in Provision of Public Services)

Je povinností státu zajišťovat pro občany tzv. veřejné služby zakotvené v Ústavě ČR. K tomu účelu zřizuje stát své instituce, především příspěvkové organizace a organizační složky. Stát však může své úkoly v této oblasti svěřit i externím subjektům, např. nestátním neziskovým organizacím. V tomto případě jde o specifický kontrakt, jehož povaha je svým charakterem odlišná od běžných nákupů státu. Je důležité vědět, jak jsou tyto kontrakty rozšířeny na různých úrovních veřejné správy, jaké jsou jejich vlastnosti a s nimi spojené problémy.
 

Tento výzkumný projekt – pod vedením Ing. Vladimíra Hyánka Ph.D. a za finanční podpory Grantové agentury ČR – je společným projektem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a našeho výzkumného centra.

Cíle

  • Analyzovat skutečnou podobu poskytování veřejných služeb na různých úrovních veřejné správy.
  • Exaktně vyjádřit, kolik procent ze všech veřejných služeb v ČR je zajišťováno NNO a kolik jinými právními formami (hlavně příspěvkovými organizacemi)
  • Formulovat konkrétní doporučení odpovědným orgánům veřejné správy vedoucí ke změně jejich postojů a chování vůči nestátním subjektům při zabezpečování veřejných služeb.

Projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (GA402/05/0974)

 

Kontakt: Vladimír Hyánek© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko