Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Legislativní prostředí
(Legislative Environment)

Legislativní prostředí vytváří základní podmínky pro existenci neziskových organizací. Je to oblast velmi široká a po roce 1989 nově utvářená a často měněná. Bez porozumění legislativnímu prostředí není rovněž možné jakékoli studium neziskového sektoru či jakákoli analýza činnosti a hospodaření neziskových organizací. CVNS proto plánuje legislativní prostředí pro činnost neziskových organizací postupně zmapovat a zároveň se systémově zabývat jeho problematickými místy. Jako první dva úkoly jsme zvolili vytvoření anotovaného přehledu všech zákonných norem, které se týkají činnosti neziskových organizací, a dále bližší zmapování legislativního prostředí pro činnost církví a náboženských společností (CNS). Zmapování těchto specifických právních forem navazuje na dva výzkumy týkající se hospodaření církevních subjektů provedené v roce 2004 a 2006.

Cíle

  • Zmapováním nejvýznamnějších zákonných norem usnadnit orientaci neziskových organizací v legislativní oblasti.
  • Zmapování legislativního prostředí církví a náboženských společností

 

Kontakt: Marie Hladká© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko