Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Dárcovství v očích veřejnosti
(Charitable Giving in the Eyes of the Public)

Fenomény dárcovství a dobrovolnictví vycházejí z hlubokých základů lidského chování a tvoří významnou součást naší morálky, našeho života a společenského soužití. Výzkum, pro který CVNS zvolilo název „Dárcovství v očích veřejnosti“, je snahou o nahlédnutí do hodnotového a postojového chápání tohoto jevu u občanů České republiky. Záměrem výzkumu není tedy získat ekonomické údaje o počtu, četnosti a výši darů, ale provést sondu do altruistických postojů české populace. Jsou lidé ochotni pomáhat bližním v nouzi nebo přenechávají tuto starost státu? Jsou ochotni finančně podporovat neziskové organizace? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč ne? Jsou neziskové organizace v očích veřejnosti důvěryhodné? Věří lidé, že svěřené peníze správně použijí, nebo jsou neziskové organizace podezírány z amatérismu a nehospodárnosti?

Cíle

  • Prozkoumat postoje občanů České republiky k dárcovství.
  • Provést základní empirický výzkum.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu.

 

Kontakt: Marie Hladká© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko