Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Výroční zprávy neziskových organizací
(Annual Reports of Nonprofit Organisations)

Publikování výročních zpráv je jedním ze základních pilířů transparentnosti neziskových organizací. Výroční zprávy však často nesplňují zákonné náležitosti, které jsou dány zákonem o účetnictví a příslušnými statusovými normami, také proto, že konkrétní ustanovení jsou nejednotná, nejednoznačná a často dokonce rozporuplná. Problém lze považovat za vážnou překážku plnění požadavku transparentnosti neziskových organizací.

Cíle

  • Vypracovat návrh na změnu legislativy týkající se reportovací povinnosti neziskových organizací.

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko