Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci NI
(The Impact of Public Financing on the Structure of Resources and Production of NPIs)

Hlavním cílem je vyjádření vlivu veřejných financí na objem a strukturu produkce neziskových institucí a jejich schopnost získávat neveřejné zdroje a generovat vlastní zdroje.

Projekt se zaměří na zmapování reálné struktury a objemu všech využívaných zdrojů, a to jak zdrojů přímých (prodej statků a služeb, dotace, dárcovství), tak i nepřímých (daňová zvýhodnění, nákupy a pronájmy bezplatně či za symbolické ceny, apod.). Reálná struktura bude zachycena pomocí stávajících datových zdrojů, ale i s využitím reprezentativního dotazníkového šetření. Projekt prozkoumá schopnost NI generovat jiné zdroje, včetně komerčních. Budou analyzovány vztahy mezi jednotlivými typy zdrojů, včetně možnosti vytěsňování. Analýza umožní určit, nakolik jsou veřejné finance rozhodujícím faktorem ovlivňujícím strukturu finančních zdrojů a objem a strukturu produkce NI.

Projekt je pro roky 2014 – 2016 podpořen jako standardní projekt Grantové agentury České republiky č. GA14–06856S 

Hlavní řešitel: Jiří Špalek

 

Kontakt: Zuzana Prouzová

 © 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko