Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Církevní organizace v ČR: zdroje a výdaje
(Church-Based Org: Income and Expenditure)

Výzkum má za cíl charakterizovat církevní právnické osoby jako poskytovatele zdrojů obyvatelstvu ČR, neziskovým organizacím a jiným subjektům spolu s vymezením současných trendů ve financování církevních právnických osob.

Rozebrány budou církevní právnické osoby z pohledu:

  1. příjemce zdrojů přímých (navyšujících příjmy sledované organizace) a nepřímých (nenavyšující příjmy do rozpočtu, ale snižujících potencionální výdaje)poskyto­vatele zdrojů
  2. přímých (navyšujících příjmy jiných subjektů) a nepřímých (snižujících potencionální výdaje jiných subjektů).

Stav výzkumu: Tento projekt je v současné době odložen pro nedostatek časových a finančních možností.

 

Kontakt: Zuzana Prouzová © 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko