Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Interaktivní mapa neziskového sektoru
(Interactive map of the non-profit sector)

Neziskové organizace jsou závislé na vícezdrojovém financování s významným podílem veřejných zdrojů a soukromých darů. Hlavní ideou je předložit veřejné správě a veřejnosti dostatek informací o aktuálním stavu a vývoji základních ekonomických charakteristik neziskových organizací, a to vybudováním plně funkčního a uživatelsky přívětivého informačního systému. Konečným cílem je transparentní prostředí umožňující kvalifikované rozhodování jak veřejné správě, tak dárcovské veřejnosti.

Portál bude představovat účinný nástroj vycházející z aktuálních, přesných a ověřitelných dat, které poskytnou:

  •  komplexní informace: portál zpřístupní souhrnná data o aktuálním stavu a vývoji základních ekonomických charakteristik nestátních neziskových organizací (dále NNO), včetně informací o aktuálním stavu a vývoji důležitých finančních zdrojů; údaje budou strukturovány a kategorizovány s ohledem na územní působnost i obor činnosti NNO
  • vizualizaci těchto informací: informační portál bude průběžně mapovat a aktualizovat existující data a ty následně bude prezentovat v analyticko-grafickém prostředí – skrze webové rozhraní s interaktivními mapami a databázemi o NNO; to umožní zpracování vizuální grafické informace a vytvoření dynamických výstupů s datovými vizualizacemi v čase i prostoru.

Projekt je podporován v rámci programu Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

 

Kontakt: Ing. Marie Hladká, Ph.D.© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko