Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti
(Models of nonprofit organizations financial health and financial vulnerability prediction)

Cílem projektu je vytvoření softwaru pro hodnocení finančního zdraví NNO, který bude založen na predikčních modelech. Modely umožní identifikovat faktory významně přispívající k rozlišení mezi finančně zdravými a nezdravými NNO a rovněž dokážouv yhodnotit a predikovat pravděpodobnost finanční zranitelnosti, a to na základě stanovení ratingu. Hodnotící modely budou založeny na základních ukazatelích fin. analýzy (vycházejících z účetních dat organizací), avšak pro potřeby nestátního neziskového sektoru doplněných o další „kvalitativní“ parametry zohledňující specifika NNO (tj. specifika hodnotová, organizační, provozní, fundraisingová apod.). Modely nabídnou vhodný nástroj pro vlastní sebehodnocení NNO a veřejné správě nástroj pro hlubší a spolehlivější hodnocení žadatelů o dotace.

Kontakt: Ing. Marie Hladká, Ph.D.© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko