Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální době
(Contestation of truth: Public discourses on migration in Central Europe in the post-truth era)