Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Definice neziskového sektoru
(Defining the Nonprofit Sector)

 

Závěry z diskuse „Definice neziskového sektoru“

Diskuse na téma Definice neziskového sektoru byla ukončena v září 2004. Na pět základních článků reagovalo diskusními příspěvky pět přispěvatelů. Všechny základní články i diskusní příspěvky jsou obsahem sborníku Definice neziskového sektoru, který jsme publikovali v lednu 2005.

Téma diskuse:

„Definice pojmů neziskový sektor, občanský sektor,občanská společnost . Různé pohledy a teoretické přístupy, jejich aplikace na občanské aktivity, právní formy či organizace v ČR. Vymezení hranic.“

Cíl diskuse:

Cílem diskuse není pouhé vysvětlení pojmů, cílem je definování obsahového významu jednotlivých pojmů a vyjasnění jejich používání v praxi (výčetaktivit, právních forem či organizací).

Otázky k diskusi:

  1. V České republice je převzata a běžně používána definice nestátních neziskových organizací od autorské dvojice L.M.Salamon a H.KAnheier. Ti však mezi tyto organizace řadí také například odbory, bytová družstva, profesní komory či hospodářské svazy. Považujete to za správné či nikoli,a proč?
  2. Salamon a Anheier nazývají sektor, do kterého řadí nestátní neziskové organizace, jako neziskový (non-profit) sektor. V České republice je tento sektor někým pojmenován jako soukromý neziskový, někým jako třetía někým jako občanský. Který z názvů je podle Vás správný a proč?
  3. Obecně jsou do nestátního neziskového sektoru zařazeny právní formy nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a církevní právnické osoby, a to všechny organizace založené či zřízené podle příslušných právních norem bez ohledu na to, jak se ve skutečnosti chovají. Souhlasíte s tím? Je podle Vás také nestátní neziskovou organizacínapříklad nadační fond založený obcí a spravovaný obecní radou?

Diskusní příspěvky

Podkladové materiály

 

Kontakt: Simona Škarabelová© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko