Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Zdaňování příjmů a majetku NO
(Taxing the Income and Assets of NPO)

 

Závěry z diskuse ke „Zdaňování příjmů a majetku neziskových organizací.”

Diskuse na téma Zdaňování příjmů a majetku neziskových organizací byla ukončena v lednu 2007. Na pět základních článků reagovali diskusními příspěvky dva přispěvatelé.

Téma diskuse

Zdaňování příjmů a majetku neziskových organizací.

Cíl diskuse

Cílem této diskuse je zamyšlení nad postavením neziskových organizací v daňovém systému České republiky a nad hlavními principy jejich zdaňování.

Otázky k diskusi

  1. Mají být vůbec neziskové organizace zdaňovány? Pokud ano, jakými hlavními zásadami se má zdaňování neziskových organizací řídit? Odpovídá současná legislativní úprava zdaňování neziskových organizací vašim požadavkům?
  2. Podle jakých kritérií mají být neziskové organizace vymezeny? Jaké podmínky musí nezisková organizace splňovat, aby pro ni platila daňová zvýhodnění? Jaký je váš názor na současné vymezení neziskových organizací v českých daňových zákonech?
  3. Jak by měl být vymezen základ daně? Je správné oddělovat činnost na hlavní a hospodářskou (vedlejší)? Které příjmy by nikdy neměly být předmětem daně a které naopak ano? Jaký je váš názor na současný stav vymezení základu daně pro neziskové organizace?
  4. Jaká zvýhodnění mají být neziskovým organizacím přiznána? Jaké je jejich zdůvodnění? Které příjmy a majetek by měly být od daně osvobozeny? Je podle vás současný systém osvobození a výhod platný pro neziskové organizace vhodně nastaven?

Diskusní příspěvky

Podkladové materiály

 

Kontakt: Marie Hladká© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko