Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

SSNS - Cíl společnosti

Cílem Společnosti pro studium neziskového sektoru je sdružovat zájemce o studium neziskového sektoru a napomáhat rozvoji a popularizaci studia neziskového sektoru.

K uskutečnění těchto cílů Společnost zejména:

  • sdružuje fyzické a právnické osoby realizující a podporující studium neziskového sektoru,
  • podporuje rozvoj poznání neziskového sektoru,
  • podporuje rozvoj výuky problematiky neziskového sektoru,
  • vytváří podmínky pro vzájemnou informovanost a pro spolupráci svých členů,
  • vytváří podmínky pro výzkumnou a analytickou činnost svých členů,
  • provádí vlastní výzkumnou a analytickou činnost, případně její provedení zadává odborným vědeckým pracovištím,
  • pořádá diskusní kluby, semináře, kolokvia zaměřené na studium neziskového sektoru a určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti,
  • vydává publikace se zaměřením na studium neziskového sektoru,
  • spolupracuje s českými a zahraničními společnostmi s podobným zaměřením.

Společnost pro studium neziskového sektoru byla založena 27. 4. 2006 a zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 5. 2006 pod č.j. VS/1–1/64 164/06-R.© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko