Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

SSNS - Lidé

Výbor Společnosti

PhDr. Miroslav Pospíšil – předseda

Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. – místopředsedkyně

Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. – člen

Revizor

Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko