Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Znalostní portál

Znalostní portál CVNS funguje jako podpora a zázemí výzkumné komunity. Poskytuje jí:

  • nejaktuálnější informace o výzkumu v oblasti občanské společnosti a neziskového sektoru (např. nové publikace, události v odborné komunitě apod.)
  • příležitost ke sdílení informací (např. výsledky výzkumů, analýz apod.)
  • přístup k informačním zdrojům (např. integrovaný katalog odborné knihovny CVNS)
  • prostor pro virtuální spolupráci, komunikaci, navázání nových kontaktů.


 


© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko