Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

25. 5. 2011 – NNO pracující s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji – informace pro respondenty

Zahájili jsme dotazníkové šetření, jehož cílem je analýza neformálního vzdělávání dětí a mládeže nestátními neziskovými organizacemi v Jihomoravském kra­ji.

13. 5. 2011 – Letní škola CVNS 2011

CVNS oznamuje konání druhého ročníku své letní školy studií neziskového sektoru a občanské společnosti. Letošní škola se koná v Telči v termínu 28. 8. – 2. 9. 2011 a bude tematicky zaměřena na vztah občanské společnosti a státu a na problematiku financování neziskových organizací a statutu veřejné prospěšnosti. Pozvánku s dalšími informacemi a přihlašovací formulář najdete na zde.

10. 5. 2011 – Nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihomoravském kra­ji

Vypracováváme pro Jihomoravský krajský úřad „Analýzu neformálního vzdělávání v nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji“. Cílem analýzy je zmapování neformálního vzdělávání dětí a mládeže prováděného nestátními neziskovými organizacemi a zjištění potřeb nestátních neziskových organizací poskytujících tyto služby na území Jihomoravského kra­je.

28. 4. 2011 – Jarní vzdělávací kurz 2011 ukončen

V dubnu 2011 se konal Jarní vzdělávací kurz, který představil pohledy čtyř konstitutivních oborů na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru a seznámil posluchače s hlavními teoriemi, poznatky a směry bádání. Jak to vypadalo zjistíte na facebook stránce Poznáváme neziskový sektor.© 2006 - 2018 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko