Menu Zavřeno

Publikace

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016

PEJCAL, Jakub, Zuzana PROUZOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016. Praha: Vláda ČR, 2018.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2016 byl přijat a vydán Vládou ČR Usnesením vlády ČR č. 532 ze dne 15. srpna 2018.

Individualized vs. organized civic engagement in CEE countries

NAVRÁTIL, Jiří. Individualized vs. organized civic engagement in CEE countries. In Marcin Moskalewicz; Wojciech Przybylski. Understanding Central Europe. Abingdon: Routledge, 2018. s. 300–310, 11 s. Routledge Series on Russian and East European Studies. ISBN 978–0–415–79159–5.

Contesting communism after its fall: exploring two modes of anti-communist activism in the Czech Republic

Constructing a Political Enemy: Anti-Communist Framing in the Czech Republic Between 1990 and 2010
Czech Republic
Polanyi, political-economic opportunity structure and protest: capitalism and contention in the postcommunist Czech Republic
Radical and moderate left activism in the Czech Republic and in Slovakia (1989–2010)

NAVRÁTIL, Jiří. Radical and moderate left activism in the Czech Republic and in Slovakia (1989–2010). In Magnus Wennerhag; Christian Fröhlich; Grzegorz Piotrowski. Ra­dical Left Movements in Europe. Abingdon: Routledge, 2017. s. 62–81, 20 s. The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture. ISBN 978–1–4724–6146–9.

Understanding Enemy Images in Central and Eastern European Politics. Towards an Interdisciplinary Approach
Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models

HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis – Journal of Local Self-Government, 2017, roč. 15, č. 2, s. 283–301. ISSN 1581–5374. doi:10.4335/15­.2.281–299.

Model dárcovského chování v České republice
Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století
Nestátní neziskové organizace v sociálních službách: teorie versus reálná situace v České republice

PEJCAL, Jakub a Jakub DOSTÁL. Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice Series D, Pardubice: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 40, s. 177–187. ISSN 1211–555X.

Research on Giving in Czech Republic. In: Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe

HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Re­search on Giving in Czech Republic. In: Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. pp 68–81. ISBN 9789075458862. : An ERNOP publication, Barry Hoolwerf and Theo Schuyt (eds.), 2017.

The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Eko­nomický časopis, Slovensko: SAP – Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263–281. ISSN 0013–3035.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015. Praha: Vláda ČR, 2017. 70 s.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2015 byl přijat a vydán Vládou ČR Usnesením vlády ČR č. 15 ze dne 9. ledna 2017.

Trivialized Neo-Nazi to the Parliament: Explaining the Electoral Success of the Extreme Right Party ĽSNS in Slovakia

KLUKNAVSKÁ, Alena, Petr VODA a Peter SPÁČ. Trivialized Neo-Nazi to the Parliament: Explaining the Electoral Success of the Extreme Right Party ĽSNS in Slovakia. In ECPR General Conference in Oslo. 2017.

Extreme Right, the Internet and European Politics in CEE Countries: The Cases of Slovakia and the Czech Republic

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 [online]. Vláda ČR, 2016.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2014 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 13. ledna 2016 č. 9.

Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“. Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století

NAVRÁTIL, Jiří. Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“. Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. 178 s. Edice studie. ISBN 978–80–7419–245–6.

Social Innovation Types in Consumer Protection in Alternative Financial Services after the Great Recession

NAVRÁTIL, Jiří a Klára PLACIER. Social Innovation Types in Consumer Protection in Alternative Financial Services after the Great Recession. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Pro­ceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 336–343, 8 s. ISBN 978–80–210–8082–9.

Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství

HLADKÁ, Marie. Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství. Sci­entia et Societas, Praha: NEWTON College, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 125–142. ISSN 1801–6057.

Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives
The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. In Boris Strečanský and Marianna Török. Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation, 2016. s. 105–118, 14 s. ISBN 978–3–902673–09–1.

Usefulness of Tax Assignation for the Czech Tax System: The Direction of Debates on Introducing

HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Usefulness of Tax Assignation for the Czech Tax System: The Direction of Debates on Introducing. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 122–130, 9 s. ISBN 978–80–210–8082–9.

Changes in Revenue Structure in Czech Non-profit Organizations during the Financial Crises: Has the Importance of Public Sources Changed?

FÓNADOVÁ, Laura, Jiří ŠPALEK a Vladimír HYÁNEK. Changes in Revenue Structure in Czech Non-profit Organizations during the Financial Crises: Has the Importance of Public Sources Changed? Ekono­mický časopis, SAP – Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 7, s. 686–700. ISSN 0013–3035.

Fight against NGO Inefficiency: The Use of Financial and Impact Management Tools in the Czech Republic

PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Fight against NGO Inefficiency: The Use of Financial and Impact Management Tools in the Czech Republic. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2016. s. 361–368, 8 s. ISBN 978–80–210–8082–9.

Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 394–401, 8 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

Dostupné zde od strany 394.

Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století
Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Prouzová, Zuzana: Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.

Studie zadaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace jako dílčí studie vládní koncepce „Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020“

Faktory ovlivňující dárcovské chování (disertační práce)
Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations.

CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? De­mocratization 22: 536–559.

Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance: Survey results from Vysočina and South Moravia

CURTISS, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance: Survey results from Vysočina and South Moravia. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Pro­ceeding of the 19th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 368–377, 9 s. ISBN 978–80–210–7532–0

Dostupné zde od strany 368.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 [online]. Vláda ČR, 2015.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 14. ledna 2015 č. 28.

Publicly Funded Social Innovation

VYSKOČIL, Marek a Jakub PEJCAL. Publicly Funded Social Innovation. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 416–423, 423 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

Dostupné zde od strany 416.

Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis

PROUZOVÁ, Zuzana, Gabriela VACEKOVÁ a Jana SOUKOPOVÁ. Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 409 – 415, 7 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

Dostupné zde od strany 409.

EUFORI Study – European Foundations for Research and Innovation: Czech Republic Country Report

POSPÍŠIL, M., ALMANI TŮMOVÁ, K. (2015). Czech Republic Country Report  EUFORI Study. In B. Gouwenberg et al. (Eds.), EUFORI Study: European  Foundations for Research and Innovation (pp. 273–332).  Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kapitola za Českou republiku dostupná zde

Celá zpráva dostupná zde

Civil Society in the Czech Republic

POSPÍŠIL, M., Navrátil, J. and J. Pejcal. (2015). Civil Society in the Czech Republic. In Ch. Schreier (Eds.), 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries (pp. 143–188).  Stuttgart: Lucius et Lucius Verlegsgesellschaf­t. ISBN 978–3–8282–0616–8.

Incentives to our generosity

HLADKÁ, Marie. Incentives to our generosity. In XI. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2015: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. s. 49–55.

Importance of Public Funding in the Revenue Structure of Non-profit Institutions in the Czech Republic

PROUZOVÁ, Zuzana – ŠPALEK, Jiří. Importance of Public Funding in the Revenue Structure of Non-profit Institutions in the Czech Republic. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Economics and Administration. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISBN 978–80–248–3839–7, pp. 160–165. 8.9.2015, Ostrava.

The Direction of Debates on Introducing Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. 2015. 22 s.

Field description in Consumer Protection: Sustainability in Alternative Finance Systems
Case Selection in Consumer Protection in Finance

HYÁNEK, V., NAVRÁTIL, J., PLACIER, K. 2015. Case Selection in Consumer Protection in Finance. Deliverable 6.2 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Determinants of the success of NGOs´ accession to EU funds in the Czech Republic

NAVRÁTIL, Jiří a Gabriela VACEKOVÁ. Determinants of the success of NGOs´ accession to EU funds in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 402 – 408, 7 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories: Economic Contention in the Visegrad Group

CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories: Economic Contention in the Visegrad Group. In Marco Giugni, Maria T. Grasso. Austerity and Protest. Popular Contention in Times of Economic Crisis. Farnham: Ashgate, 2015. s. 35–53, 19 s. The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture. ISBN 978–1–4724–3918–5.

Motives for Donating in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisci­plinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015.

Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations?

HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Ná­rodohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 357–382. ISSN 1213–2446. doi:10.1515/revecp-2015–0026.

Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field
Non-profit Institutions’ Funding Resources in the Time of Crisis: Market or Government?

HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Non-profit Institutions’ Funding Resources in the Time of Crisis: Market or Government? In Adam P. Balcerzak. Pro­ceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy. Economics and Finance. 1. vyd. Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015. s. 689–701, 13 s. ISBN 978–83–937843–7–0.

Ekonomická hodnota dobrovolnictví: ADRA ČR za rok 2013
Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů – vyžádaná přednáška

PROUZOVÁ, Zuzana. Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. In Seminář Rady vlády pro nestátní neziskové organizace s názvem „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU“. 2014

Financování NNO z veřejných rozpočtů – vyžádaná přednáška

PROUZOVÁ, Zuzana. Financování NNO z veřejných rozpočtů. In Veřejné slyšení v Senátu ČR: Budoucnost financování neziskového sektoru. 2014.

Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-) Measurability of Economic CHaracteristics
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012 [online]. Vláda ČR, 2014.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 30. ledna 2014 č. 30.

Sociální podnikání

Vyskočil, Marek: Sociální podnikání. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. 

Studie zadaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace jako dílčí studie vládní koncepce „Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020“

Příspěvkové organizace jako konkurent NNO

Škarabelová, Simona: Příspěv­kové organizace jako konkurent NNO. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. 

Studie zadaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace jako dílčí studie vládní koncepce „Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020“

Czech Republic
Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic
Intervals: adressing misleading methods of measuring the economic value of volunteering

Dostál, Jakub a Marek Vyskočil. Intervals: adressing misleading methods of measuring the economic value of volunteering.  In 20th Voluntary Sector and Volunteering Research Conference. Shef­field, UK, 10–11 September 2014, 2014. 

příspěvek získal ocenění „Campbell Adamson memorial prize“, které je každoročně udělováno začínajícím vědcům za nejlepší konferenční příspěvek.

Size, Structure and Integration of Rural Non-profit Organizations in Local Governance: Survey Results from the Czech Republic

CURTISS, Jarmila, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří NAVRÁTIL a Gabriela VACEKOVÁ. Size, Structure and Integration of Rural Non-profit Organizations in Local Governance: Survey Results from the Czech Republic. In 11th International ISTR Conference: ‚Civil Society and the Citizen‘, Muenster, Germany.

Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis
Towards a ‘Non-Global Justice Movement’? Two Paths to Re-Scaling the Left Contention in the Czech Republic.
Empowering the Powerful? Determinants of NGO accession to EU funds in the Czech Republic

NAVRÁTIL, Jiří a Gabriela VACEKOVÁ. Empowering the Powerful? Determinants of NGO accession to EU funds in the Czech Republic. In The 11th PEARL-seminar 2014, Rennes, France. 2014.

Nonprofit organizations in the tough times: The Czech Experience

PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Nonprofit organizations in the tough times: The Czech Experience. 2014.

Public funding of NPO in social services: Preliminary findings from Czech Republic.

PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Public funding of NPO in social services: Preliminary findings from Czech Republic. 2014.

Economic crisis: a hard blow or a challenge for nonprofits?
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011
(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2011)

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011 [online]. Vláda ČR, 2013.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 20. února 2013 č. 117.

The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public Policies towards NGOs at the Local Level.
The role of third sector organizations in rural development

VACEKOVÁ, Gabriela a Simona ŠKARABELOVÁ. The role of third sector organizations in rural development. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 549 – 556, 8 s. ISBN 978–80–210–6257–3. doi:10.5817/CZ­.MUNI.P210–6257–2013–69.

Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids

HYÁNEK, Vladimír. Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids. Littera Scripta. ISSN 1220–8833, 2013, vol. 1/6, no. 2, pp. 112–124.

Dancing to the same tunes? Comparison of Czech and Slovak citizens engagement in civil advocacy twenty years after the divorce.
Czech Giving in the Times of Economic Crisis.

POSPÍŠIL, Miroslav. Czech Giving in the Times of Economic Crisis. Working paper 14. 2013.

Paper provided by Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Public Economics in its series Working Papers with number 14.

Philanthropic behaviour and motives

Neziskové organizace: teorie a mýty
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010 [online]. Vláda ČR, 2012.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2010 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 5.

Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and chalenges

Pospíšil, Miroslav, Prouzová, Zuzana, Škarabelová, Simona a Almani Tůmová, Kateřina. Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and chalenges. CIVIL SZEMLE, Budapest, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 5–22. ISSN 1786–3341

Czech social economy and social enterprises: current developments and chalenges

Hyánek, Vladimír. Czech social economy and social enterprises: current developments and chalenges. CIVIL SZEMLE, Budapest, 2012, 4, od s. 7–28, 21 s. ISSN 1786–3341

Dreams of Civil Society Twenty Years After: The Case of the Czech Republic
Application of Wagner s Reframing of the Social Origins Theory in the Czech Republic.

HYÁNEK, Vladimír, PROUZOVÁ, Zuzana. Application of Wagner s Reframing of the Social Origins Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proce­edings of the 16th International Conference – Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210–217, 8 s. ISBN 978–80–210–5822–4.

Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008.

NAVRÁTIL, Jiří. Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008. Slovak Sociological Review, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, roč. 44, č. 2, s. 179–211. ISSN 0049–1225.

How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving?

HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proce­edings of the 16th international conference – Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 201–209, 9 s. ISBN 978–80–210–5822–4.

Dostupné zde od strany 201.

Dárcovství v číslech
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009 [online]. Vláda ČR, 2011.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2009 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 14.

Revize teorií neziskového sektoru

HYÁNEK, Vladimír. Revize teorií neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: CVNS, 2011. 64 s. ISBN 978–80–904150–5–8.

Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí.

CÍSAŘ, Ondřej, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 1, s. 137–167. ISSN 0038–0288.

Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací.

ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací. In Tománek, Petr – Vaňková Ivana. Veřejná ekonomika a správa 2011. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 38–39, 2 s. ISBN 978–80–248–2465–9.

Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací.

HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. s. 62 – 71, 9 s. ISBN 978–80–210–5385–4

The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic

HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 s. ISBN 978–80–904877–7–2

Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství.

HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství. In Nové trendy – nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 s. ISBN 978–80–87314–20–3.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2008

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2008 [online]. Vláda ČR, 2010.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2008 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 8. března 2010 č. 191.

Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement

NAVRÁTIL, Jiří. Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review, Prague, Czech Republic: Czech Academy of Sciences, 2010, roč. 46, č. 6, s. 913–944. ISSN 0038–0288.

Foundations, grant-seeking

ŠKARABELOVÁ, Simona. Foundations, grant-seeking. In Anheier, Helmut K. – Toepler , Stefan. International Encyclopedia of Civil Society. 1. ed. USA, New York: Springer, 2010. s. 706–711, 5 s. neuveden. ISBN 978–0–387–93994–0.

Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie

HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 92–101, 10 s. ISBN 978–80–7399–907–0

Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving?

HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7–10, 2010, 18 p. 2010.

Country-specific situation of the nonprofit sector in the Czech Republic
History of the Czech Nonprofit Sector

POSPÍŠIL, Miroslav. History of the Czech Nonprofit Sector. Working paper 1. Brno: CVNS, 2009.

Dárcovství v očích veřejnosti

HLADKÁ, Marie a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: CVNS, 2009. 24 s. ISBN 978–80–904150–4–1.

Political Parties and Movements: Facts and Figures 2003

CVNS. Political Parties and Movements: Facts and Figures 2003. Working paper 5. Brno: CVNS, 2009.

Foundation like organisations 2002: facts and figures

CVNS. Foundation like organisations 2002: facts and figures. Working paper 3. Brno: CVNS, 2009.

Introduction to the economy of religious organisations

CVNS. Introduction to the economy of religious organisations. Working paper 4. Brno: CVNS­, 2009.

Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti

POSPÍŠIL Miroslav, NEUMAYER Michaela, ŠKARABELOVÁ Simona, MALÝ Ivan, MEYER Michael a SCHNEIDER Ulrike. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: CVNS, 2009. 32 s. ISBN 978–80–904150–3–4.

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: CVNS, 2009.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Vláda ČR, 2009.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 9. února 2009 č. 172.

The Role of Civil Society Organizations in Different Nonprofit Regimes: Evidence from Austria and the Czech Republic

NEUMAYR, Michaela – MEYER, Michael – POSPÍŠIL, Miroslav – SCHNEIDER, Ulrike – MALÝ, Ivan.
The Role of Civil Society Organizations in Different Nonprofit Regimes: Evidence from Austria and the Czech Republic. In Civil Society in Comprartive Perspective. Comparative Social Research Volume 26. Vyd. 1. Bingley : Emerald, 2009. Comparative Social Research 26, ISBN 978–1–84950–607–6, pp. 167–196.

Hnutí za globální spravedlnost: hnutí v pohybu.

NAVRÁTIL, Jiří. Hnutí za globální spravedlnost: hnutí v pohybu. Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 4, s. 61–84. ISSN 0323–1844.

Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů.

NAVRÁTIL, Jiří. Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009, roč. 16, č. 2, s. 148–167. ISSN 1211–3247.

Change Management und Organizationsstruk­tur: Bezirkscaritas Brno.

ŠKARABELOVÁ, Simona a Johannes LEITNER. Change Management und Organizationsstruk­tur: Bezirkscaritas Brno. In Renate Buber – Michael Meyer (Hrsg.). Fallstudien zum NPO-Management. Praktische BWL für Vereine und Sozialeinrichtun­gen. 2. Auflage. Germany: Schäffer – Poeschel Verlag Stuttgart, 2009. s. 180–194, 14 s. Fallstudienbuch. ISBN 978–3–7910–2845–3.

Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik.

HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978–80–7399–657–4.

What is the Czechs’ attitude to giving?

HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009.

Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací

Škarabelová, Simona, Janoušková, Miroslava a Veselý, Michal. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978–80–904150–1–0

Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005

Hladká, Marie a Křivánek, Martin. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005 (Společenství vlastníků jednotek, Stavovská organizace – profesní komora, Komora s výjimkou profesních komor, Zájmové sdružení právnických osob a Honební společenstvo). 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978–80–904150–0–3

Projekt zmapování neziskového sektoru ukončen
Kam směřovaly dotace pro NNO v roce 2006
Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek

Hladká, Marie. „Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek.“ Grantis, 2008, roč. XVI, č. 5, s. 20.

Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců

Prouzová, Zuzana, Hladká, Marie, Křivánek, Martin, Malý, Ivan, Pospíšil, Miroslav, Pudová, Eliška a Šelešovský, Vít. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců,MPSV, 2008.

Publikováno Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití

Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití [online]. 

Projekt výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“.

Posouzení systému udělování dotací nestátním neziskovým organizacím
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2006

Prouzová, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 [online]. Vláda ČR, 2008.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2006 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 291.

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007
NPO & Government Relations in the Czech Republic

HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9–12, 2008. 2008.

The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services.

ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008.

Neziskové organizace ve veřejných službách
Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností

Svoboda, František. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností. 1. vyd. Brno: CVNS, 2007, 20 s. ISBN 978–80–239–8481–1

Divadla sponzory nelákají
Neziskovky, vzdělávání a jejich financování

Hladká, Marie. „Neziskovky, vzdělávání a jejich financování.“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 7–8, s. 25–26.

Financování neziskovek: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005

Prouzová, Zuzana. „Financování neziskovek: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005.“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 6, s. 16–17.

Neziskovky nemají k daním co říci?

Hladká, Marie. „Neziskovky nemají k daním co říci?“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 4, s. 8.

Diskuse o transparentnosti? Nejprve si vyjasněme pojmy!

Pospíšil, Miroslav. „Diskuse o transparentnosti? Nejprve si vyjasněme pojmy!“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 2, s. 15.

Neziskovky ve vzdělávání

Prouzová, Zuzana. „Neziskovky ve vzdělávání.“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 1, s. 15–16.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2005

Prouzová, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005 [online]. Vláda ČR, 2007.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2005 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 3. ledna 2007 č. 5.

Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy.

NAVRÁTIL, Jiří. Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 321–335. ISSN 1211–3247.

Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace

NAVRÁTIL, Jiří. Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 3, s. 247–259. ISSN 1211–3247.

Problematika zabezpečování veřejných služeb: Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou veřejné ekonomie ESF MU a CVNS

Škarabelová, Simona (ed.). Proble­matika zabezpečování veřejných služeb: Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou veřejné ekonomie ESF MU a CVNS. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007, 182 s. ISBN 978–80–7399–030–5.

Sborník konference konané u příležitosti ukončení tříletého výzkumného úkolu GA ČR „Podíl NNO na poskytování veřejných služeb“.

Ekonomické výsledky neziskových organizací v oblasti vzdělávání v roce 2005
Ekonomické výsledky církevních subjektů v roce 2004
Ekonomické výsledky občanských sdružení v roce 2004

Rosenmayer, Tomáš. Ekonomické výsledky občanských sdružení v roce 2004. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006, 24 s. ISBN 80–239–7670–2.

Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004
Hospodaření církevních subjektů

Rosenmayer, Tomáš. „Hospodaření církevních subjektů. “ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 12, s. 14.

Ekonomika občanských sdružení, 2. Část

Rosenmayer, Tomáš. „Ekonomika občanských sdružení, 2. část.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 11, s. 6–7.

Ekonomika občanských sdružení, 1. Část

Rosenmayer, Tomáš. „Ekonomika občanských sdružení, 1. část.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 10, s. 8–9.

Mapping the Czech Nonprofit Sector

Pospíšil, Miroslav. „Mapping the Czech Nonprofit Sector.“ Civil Review, 2006, vol. 3, No. 3–4, p. 233–244.

Daně trápí i neziskovky

Rosenmayer, Tomáš. „Daně trápí i neziskovky.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 6, s. 6–7.

Sonda do neziskového sektoru města Vyškov

Řežuchová, Markéta. „Sonda do neziskového sektoru města Vyškov.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 5, s. 8–9.

Neziskovky a veřejné služby

Prouzová, Zuzana. „Neziskovky a veřejné služby.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 4, s. 7–8.

Finance NNO v roce 2004

Rosenmayer, Tomáš. „Finance NNO v roce 2004.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 2, s. 6–7.

Co přinesl satelitní účet

Rosenmayer, Tomáš. „Co přinesl satelitní účet.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 1, s. 4–5.

Rozbor ustanovení týkajících se výročních zpráv neziskových organizací v současných právních předpisech

Adamec, Jiří, Rosenmayer, Tomáš a Růžičková, Růžena. Rozbor ustanovení týkajících se výročních zpráv neziskových organizací v současných právních předpisech.

Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004

Prouzová, Zuzana. Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004.

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

Rosenmayer, Tomáš. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 [online]. Vláda ČR, 2006.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2004 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 14. prosince 2005 č. 1619.

Koncepce zveřejňování výročních zpráv neziskovými organizacemi

CVNS. Koncepce zveřejňování výročních zpráv neziskovými organizacemi.

Návrh úpravy zdaňování příjmů neziskových organizací

CVNS. Návrh úpravy zdaňování příjmů neziskových organizací.

Sociální stát a společenská odpovědnost firem

ŠKARABELOVÁ, Simona. Sociální stát a společenská odpovědnost firem. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 56–59, 4 s. ISBN 80–7044–819–9.

Sociální ekonomika a NNO v ČR

CVNS. Sociální ekonomika a NNO v ČR. Brno: CVNS, 2005.

Dokument byl vypracován pro NROS.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (metody, problémy, řešení)

Hyánek, Vladimír, Škarabelová, Simona a Řežuchová, Markéta. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (metody, problémy, řešení). 1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 40 s. ISBN 80–239–5262–5.

Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce 2003
Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2003
Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS)

Škarabelová, Simona (ed.) Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS).1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 52 s. ISBN 80–239–4057–0.

Zavádění satelitního účtu neziskových institucí v ČR

Bernardová, Daniela a Rosenmayer, Tomáš. „Zavádění satelitního účtu neziskových institucí v ČR.“ Statistika, 2005, roč. 42, č. 5, s. 426–434.

OPS v právním systému

Rosenmayer, Tomáš. „OPS v právním systému.“ Grantis, 2005, roč. XIII, č. 10, s. 4–6.

Výzkumný projekt: Ekonomika obecně prospěšných společností

Rosenmayer, Tomáš. „Výzkumný projekt: Ekonomika obecně prospěšných společností.“ Veřejná správa, 2005, roč. XVI, č. 39, s. I-IV.

Majetek OPS

ROSENMAYER, Tomáš. Majetek OPS. Grantis, 2005, roč. XIII, č. 9, s. 6–8.

Kolik OPS je funkčních?

Rosenmayer, Tomáš. Kolik OPS je funkčních? Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 7–8, s. 8–9.

Vize nadačního sektoru

Pospíšil, Miroslav a Rosenmayer, Tomáš. Vize nadačního sektoru. Grantis, 2005, roč. XIII, č. 4, s. 4–6.

Výdaje nadačních subjektů

Rosenmayer, Tomáš. Výdaje nadačních subjektů. Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 3, s. 14–15.

Příjmy nadačních subjektů

Rosenmayer, Tomáš. Příjmy nadačních subjektů. Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 2, s. 14–15.

Výzkumný projekt Ekonomika nadačních subjektů v České republice

ROSENMAYER, Tomáš. Výzkumný projekt Ekonomika nadačních subjektů v České republice. Veřejná správa. Praha, 2005. roč. XVI, č. 6, s. VI-VIII.

Majetek nadačních subjektů

ROSENMAYER, Tomáš. Majetek nadačních subjektů. Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 1, s. 14–15.

Ekonomika nadačních subjektů

HYÁNEK, Vladimír. Ekonomika nadačních subjektů. Náro­dohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2005. roč. 5, č. 1, s. 38–51.

Stanovisko CVNS k úpravě fundací v návrhu občanského zákoníku

CVNS. Stanovisko CVNS k úpravě fundací v návrhu občanského zákoníku [onli­ne]. 2005.

Expertiza CVNS k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné prospěšnosti

CVNS. Expertiza CVNS k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné prospěšnosti [on­line]. 2005.

Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR.

ŠKARABELOVÁ, Simona. Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR. In Theoretical and practical aspects of public finance. 1. ed. Prague: University of Economics, 2005. s. 152–159, 8 s. ISBN 80–245–0862–1.

Úvod do ekonomiky církevních organizací

SVOBODA, František a Tomáš ROSENMAYER. Úvod do ekonomiky církevních organizací. 1. vyd. Brno: CVNS, 2004. 16 s. ISBN 978–80–239–3770–7.

Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002

ROSENMAYER, Tomáš a kol. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002. 1. vyd. Brno: CVNS, 2004. 32 s. ISBN 80–239–3404-X.

Typologie nadačních subjektů

POSPÍŠIL, Miroslav a Tomáš ROSENMAYER. Typologie nadačních subjektů. Gran­tis, 2004, roč. XII, č. 12, s. 4–5.

Potřebujeme vůbec vymezit veřejnou prospěšnost?

ROSENMAYER, Tomáš. Potřebujeme vůbec vymezit veřejnou prospěšnost? E­connect [online]. 2004. 

Satelitní účet neziskovek

ROSENMAYER, Tomáš. Satelitní účet neziskovek. Gran­tis, 2004, roč. XII, č. 5, s. 7.

Výzkum neziskového sektoru

ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Grantis, 2004, roč. XII, č. 3, s. 4–5.

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003

CVNS. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 [online]. Vláda ČR, 2004.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2003 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 9. června 2004 č. 586.

Ekonomické výsledky neziskových organizací v ČR

HYÁNEK, Vladimír a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky neziskových organizací v ČR [online]. Brno: CVNS, 2004.

Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěšných služeb v ČR.

ŠKARABELOVÁ, Simona. Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěsných sluzeb v ČR. In Determinanty sociálneho rozvoja – Sociálne podnikanie II. 1. vydání. Banská Bystrica: EF Univerzity Mateja Bela, 2004. s. 150–161, 12 s. ISBN 80–8055–966-X.

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002

CVNS. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 [online]. Vláda ČR, 2003.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2002 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 18. června 2003 č. 597.

Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic.

MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. s. 37–44, 8 s. ISBN 80–239–0814–6.

How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations.

FÓNADOVÁ, Laura – HYÁNEK, Vladimír. How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations. In Proceedings of the 19th International Conference – Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978–80–210–7532–0, s. 377–384.

Dostupné zde od strany 377.