Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Projekty

Aktuální

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschop­nosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby (Emanno)

Interaktivní mapa neziskového sektoru
(Interactive map of the non-profit sector)

Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti
(Models of nonprofit organizations financial health and financial vulnerability prediction)

Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální době
(Contestation of truth: Public discourses on migration in Central Europe in the post-truth era)

Ukončené

CVNS: výzkum a lidské zdroje
(CVNS: Research and Human Resources)

25 Years After – Mapping Civil Society in the Visegrád Four

Církevní organizace v ČR: zdroje a výdaje
(Church-Based Org: Income and Expenditure)

Dárcovské motivy a determinanty v České republice
(Motivations and determinants of donors in the Czech Republic)

Dárcovství v očích veřejnosti
(Charitable Giving in the Eyes of the Public)

Definice neziskového sektoru
(Defining the Nonprofit Sector)

Dostupnost a kvalita dat o NO
(Accessibility and Quality of Data on NPO)

Efektivita služeb NNO v oblasti integrace cizinců
(NPO in the Integration of Foreigners Area)

Ekonomika církví a náboženských společností
(Economics of Churches and Religious Org.)

Ekonomika nadačních subjektů
(Economics of Foundation-Like Organisations)

Ekonomika NO v oblasti vzdělávání
(Economics of Educational Nonprofit Org.)

Ekonomika občanských sdružení
(Economics of Associations)

Ekonomika obecně prospěšných společností
(Economics of Public-Benefit Companies)

Ekonomika politických stran a hnutí
(Economics of Political Parties and Movements)

Ekonomika vybraných právních forem NO
(Economics of Selected Legal Forms of NPO)

European Foundations for Research and Innovation (EUFORI) Study

Financování NNO z evropských fondů
(Financing NPO from EU Funds)

Has Our Dream Come True? Comparative Research of Central and Eastern European Civil Societies

Klasifikace neziskových organizací
(Classifying Nonprofit Organisations)

Legislativní prostředí
(Legislative Environment)

Možnosti využitia nástrojov kontrolingu v NS v SR
(Utilization of Controlling Tools in the NPS)

Obce ČR a NNO
(Municipalities and NPOs)

Podíl NO na zabezpečování veřejných služeb
(The Share of NPO in Provision of Public Services)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů
(Analysis of NPOs Funding from Public Budgets)

Social Innovation and Civic Engagement – FP7

The third sector between voice and service

Third sector organizations in rural development: a theoretical and empirical analysis

Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci NI
(The Impact of Public Financing on the Structure of Resources and Production of NPIs)

Výroční zprávy neziskových organizací
(Annual Reports of Nonprofit Organisations)

Vytvoření Satelitního účtu neziskových institucí
(Implementation of the Satellite Account of NPI)

Zdaňování příjmů a majetku NO
(Taxing the Income and Assets of NPO)© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko