Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Ekonomika vybraných právních forem NO
(Economics of Selected Legal Forms of NPO)

Centrum pro výzkum neziskového sektoru se rozhodlo uzavřít první fázi mapování hospodaření neziskového sektoru v České republice zpracováním a analýzou údajů dalších právních forem. Jedná se o honební společenstva, profesní komory, komory s výjimkou profesních komor, zájmová sdružení právnických osob a společenství vlastníků bytových jednotek. Nejedná se sice svým rozsahem již o tak velkou oblast jako tomu bylo v předešlých projektech, na druhou stranu jde jistě o zajimavé právní formy, jejichž bližší zkoumání může přinést zajímavé výsledky.

Cíle

  • Zmapovat a analyzovat údaje z Českého statistického ú­řadu.
  • Publikovat výsledky a výstupy výzkumu

 

Kontakt: Marie Hladká© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko