Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

The third sector between voice and service

Mezinárodní česko-rakouský srovnávací projekt, jehož cílem je prostudovat funkce neziskových organizací v rámci demokratického sociálního státu, zvláště jejich roli při formování demokratické veřejné politiky a při poskytování veřejných služeb. Rakousko v tomto srovnání reprezentuje „starší“ a Česká republika „novou“ demokracii v rámci EU.

Cíle

  • Analyzovat funkce neziskových organizací (NO) v rámci demokratického sociálního státu.
  • Prozkoumat, do jaké míry NO přispívají k formování demokratické veřejné politiky a k poskytování veřejných služeb.
  • Prozkoumat faktory, které vysvětlují relativní důležitost „servisní“ a  „expresiv­ní“ funkce na úrovni společnosti a na úrovni organizace.
  • Prozkoumat roli veřejného financování pro rozložení funkcí „hlasu“ a „služby“ v aktivitách neziskového sektoru v dané zemi.

 

Kontakt: Miroslav Pospíšil © 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko