Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Efektivita služeb NNO v oblasti integrace cizinců
(NPO in the Integration of Foreigners Area)

Cílem projektu je zmapovat nabídku služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v České republice v oblasti integrace cizinců a srovnat rozsah a obsah nabízených služeb se skutečnými potřebami cizinců. Předmětem zájmu výzkumu jsou služby poskytované cizincům pocházejícím ze zemí mimo Evropskou unii, kteří pobývají na území našeho státu dlouhodobě (více než 1 rok), nebo se u nás chtějí trvale usadit.

Výsledky výzkumu by měly posloužit jak Ministerstvu práce a sociálních věcí tak neziskovým organizacím ke zlepšení práce v oblasti integrace cizinců.

Cíle

  • Zmapování NNO a jimi poskytovaných služeb v oblasti integrace cizinců
  • Definování služeb v oblasti integrace cizinců, klasifikace služeb a jejich poskytovatelů
  • Identifikace neuspokojené poptávky po službách v oblasti integrace cizinců
  • Identifikace bariér vstupu klientů na trh klientů a poskytovatelů na trh poskytovatelů
  • Zmapování způsobů prezentace služeb poskytovaných NNO v oblasti integrace cizinců
  • Ohodnocení informačních zdrojů o službách v oblasti integrace cizinců
  • Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti NNO a k zefektivnění případně rozšíření spektra jejich služeb

Zadavatel

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, odborný garant Mgr. Martina Tomková, PhDr. Helena Dluhošová

 


Konktakt: Zuzana Prouzová© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko