Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby (Emanno)

Cílem projektu je tvorba funkčního marketingového nástroje konkurenceschop­nosti a udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace se zohledněním
vývojových trendů v oblasti neziskového sektoru. Záměrem je spojit úsilí relevantních vědních disciplín a pokusit se jej nabídnout nestátní neziskové organizaci (NNO), která má diverzifikované financování se sníženou závislostí na veřejných zdrojích od roku 2020. Po roce 2020 po ukončení projektu budou moci NNO metodiku úspěšně aplikovat.

Kontakt: Vladimír Hyánek© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko